Konkurranseregler for Raymarine Langesund Fiskefestival

1 - 

Alle deltagere må være med i et lag. Er man alene i en båt, kan man delta som lag, men båten kan da kun ha én person ombord under hele konkurransen.

2 - 

Samtlige medlemmer av et lag må være i samme båt. Et lag er kan bestå av:

  • 1 person hvis punkt. 1 er oppfylt. 
  • Inntil 3 personer.
  • 4 personer, dersom to av deltagerne er 12 år eller yngre.

3 - 

Deltagere i hovedkonkurransen kan ikke fiske fra land. Deltagere i sjøørretkonkurransen kan fiske fra land.

4 - 

Lag i hovedkonkurransen kan fiske med inntil 4 stenger samtidig. Deltagere i sjøørretkonkurransen kan fiske med inntil 2 stenger.

5 - 

Det skal fiskes kun med sportsfiskeredskap; stang og snelle + agn, sluk, pilk e.l. og det tillates inntil 8 kroker per stang.

6 - 

Grunnet avvikling av barnefiskekonkurranse vil det ikke være tillatt å fiske ved eller utenfor bryggen til Langesundfisk i hovedkonkurransen og sjøørretkonkurransen frem til kl. 13:00 lørdag.

begrensing

 7 -  Båten skal være minst 12 fot (ca. 4 meter). Maks størrelse 75 fot.

Sikkerhet

Det settes krav til følgende:

Båtene skal ha førstehjelpsskrin med avbitertang, brannslukningsapparat og dregg med minimum 25 meter tau.

Skipper skal være skikket til å føre båten etter norske regler.

8 - 

Hver deltager er ansvarlig for sin egen sikkerhet. Skippere har et overordnet ansvar overfor båten og dens passasjerer, slik at det gjeldende reglement for konkurransen og sjøfartsreglene/lovene overholdes.

9 - 

Det skal finnes redningsvest om bord til alle. Bruk denne.

10 - 

Alle båter skal være utstyrt med VHF-radio eller mobiltelefon. Mobiltelefon må være påslått og mobilnummer skal være oppgitt ved påmelding av båt. Nødbluss bør finnes ombord.

11 - 

Alle skippere fyller ut eget registreringsskjema som leveres Sekretariatet før avhenting av Startkonvolutt. Dette for å lette arbeidet med eventuelle søke- og redningsoppdrag. Telefonnummer til redningstjenester og VHF-lyttekanal oppgis i startkonvolutt.

12 - 

En representant for laget skal møte på skippermøtet kl. 07:30 Lørdag og 06:30 Søndag, hvor det blir gitt informasjon for dagen. Det gis 200 poeng trekk ved ikke oppmøte dersom båten blir trukket ut til kontroll og den ikke er på plass.

13 - 

Etter skippermøte må skipper hente båtkort ved konkurransestart hver morgen. Les skippers vedlegg i startkonvolutten. Startkonvolutt må fremvises før båtkort utleveres. 

14 - 

Båtkort leveres inn ved konkurranseslutt hver dag. 

15 - 

Lørdag startes konkurransen ved defilering med salutt/signal. Startbåt må ikke passeres før signal er gitt.

16 - 

Alle deltagerbåter skal begge dager befinne seg i sundet inntil start-signal er gitt. Starten kan bli videofilmet.

17 - 

Begrensninger i fiskeområde kan bli gitt av festivalledelsen på Skippermøte før hver konkurransedag.

Konkurransens varighet og tidsfrister

18 - 

Lørdag

Konkurransetid: kl 08.30 – 18.00.

Innveiing fra kl 18.30.

Båtkort må være innlevert senest Kl 18.10. Det gis 200 poeng trekk ved for sen levering. 

19 -  

Søndag

Konkurransetid: kl 07.00 – 14.00.

Innveiing fra kl 14.00.

Båtkort må være innlevert senest Kl 14.10. Det gis 200 poeng trekk ved for sen levering.

Fangst og poengberegning

20 - 

Minstemål fremgår i artslisten som er publisert for det gjeldende år. Disse kan fravike fra myndighetskrav, og er fastsatt av konkurranseledelsen.

21 - 

Det kan veies inn fisk i hver art som står på lista. Får du større fisk i en art på søndag, kan denne veies inn. Kun den største av hver art er tellende, og en art kan maksimalt gi 200 poeng.

22 - 

Poengberegning: Poeng i konkurransen regnes ut etter følgende formel: (Vekt / Grunnvekt) x 100

Eksempel: Lange på 7,5 kg gir ( 7,5/15) x 100 = 50,00 poeng.

23 - 

Den største fisken av hver art, veid inn av laget, gir tellende poeng. Det lag som får flest poeng etter 2 dager blir vinner av konkurransen.

 

Sjøørretkonkurransen

24 - Sjøørretkonkurransen er individuell.
25 - Sjøørret fanget av deltakere i hovedkonkurransen er også med i sjøørretkonkurransen
26 -  Det er tillatt å fiske fra land. Dette gjelder ikke deltagere i hovedkonkurransen. 
27 - Det er tillatt å fiske med inntil to stenger samtidig.
28 -  For øvrig gjelder hovedkonkurransens regler. Husk minstemål 35cm.

 

Protester og brudd på reglement

29 - 

Lag eller lagmedlemmer som bryter disse bestemmelser kan diskvalifiseres en eller begge dager. Grovere brudd kan resultere i utestengelse fra konkurransen i inntil 2 år.

30 - 

En jury sammensatt av 3 deltagere og 2 fra arrangør vurderer eventuelle protester eller diskvalifikasjoner. Protestgebyr er kr 100,-

31 - 

Arrangør kan ta stikkprøver/kontroll av båter både før start og under konkurransen.

32 - 

Protester etter konkurransen må være konkurranseledelsen ihende senest kl 1700, søndag.

33 - 

Premier kan tilbakekalles ved påvist brudd på reglement. Eventuell tilbakekalling skal skje innenfor behandlingsfristen på 3 måneder. Hvis premiemateriellet ikke kan tilbakeleveres kan verdi av premiemateriellet bli krevd tilbakebetalt av konkurranseledelsen.